SMP Logga

Vi hjälper tillverkare att klara EU:s bullerdirektiv

Mätinstrument för buller

Funderar du på hur företagets maskiner och utrustning ska klara kraven i EU:s bullerdirektiv? Kontakta oss. Vi har kunskapen och expertisen att hjälpa till.

SMP har av Sverige utsetts som anmält organ för att hjälpa tillverkare uppfylla kraven i EU:s bullerdirektiv.

Enhet Maskinsäkerhet Öppnas i nytt fönster. hos oss tillhandahåller tjänster för att göra bedömningar och erbjuder expertis samt vägledning för att hjälpa tillverkare att erhålla den certifiering som krävs för att säkerställa att deras produkter följer bullerdirektivet och lagligen släpps ut på marknaden i EU.

Intresserad? Välkommen att kontakta oss via vår kundservice.

Om EU:s bullerdirektiv

Bullerdirektivet hänvisar till EU:s (EU) direktiv 2000/14/EC, som reglerar buller från utomhusutrustning.

Direktivets syfte är att minska bullerföroreningarna och skydda folkhälsan genom att sätta gränser för bullernivåer från olika typer av maskiner och utrustning som används i utomhusmiljöer.

Bullerdirektivet omfattar ett brett utbud av maskiner inklusive entreprenadmaskiner, industriell utrustning, trädgårdsmaskiner och andra typer av maskiner som genererar buller under sin drift.

Direktivet sätter bullergränser för olika utrustningskategorier och kräver att tillverkare följer dessa gränser innan de släpper ut sina produkter på EU-marknaden.

Senast publicerad:

Det som skickas in till oss i detta formulär blir allmän handling: * (obligatorisk)
Det som skickas in till oss i detta formulär blir allmän handling: