Maskinsäkerhet

Maskinsäkerhet är en av de viktigaste aspekterna för både tillverkare och användare av maskiner. Vi har specialiserat oss på provning, certifiering och miljökontroller.

Målet för Maskinsäkerhet är att minimera risken för personskador och skador på utrusning i samband med maskinanvändning.

Vårt arbete innefattar att säkerställa att maskiner och dess delar uppfyller gällande lagar och regler samt det kravs som ställs på säkerhet. Vi utför tester och utvärdering för att bedöma risker och minska potentiella faror i produktionskedjan.

Vi erbjuder provning i allt från ljudmätningar, skyddskläder till miljökontroller. Vi kan även erbjuda kundanpassade provningar.