Stabilitetsprov med tippbrygga för utvärdering av maskiners och fordons stabilitet

En av få tippbryggor i landet med denna kapacitet för större maskiner och fordon.

Tippbryggan är en anläggning för utvärdering av maskiners och fordons stabilitet.

Utrustningen består av:

  • Två vinklingsbara plan som kan styras var för sig.
  • Hydrauliken ger 50 tons lyftkraft.
  • Tippvinkel drygt 45°.

Anders Sandberg

Provningsledare

Faktaruta

TESTBÄDDSNAMN

Stabilitetsprov

ETABLERINGSÅR

1975

TESTBÄDDSKATEGORI

Laboratoriemiljöer (LM)

BRANSCH

Fordon och transport

OMRÅDE

Risk och säkerhet

REGION

Region Västerbotten

ADRESS

Verkstadsgatan 17, Umeå

Kundservice