Provning av skydd mot sågkedjeskott

Vi utför provning mot ISO 11837 (Skydd mot uppkomst av kedjeskott) och ISO 21876 (Skyddsrutor mot kedjeskott) i speciellt framtagen testbädd vid vårt provningslaboratorium i Umeå. Dessa typer av provningar har utförts av oss sedan 2002. Vi utför även kundanpassad provning inom samma område.

Syfte

När en sågkedja med hög rotationshastighet från exempelvis ett skördaraggregat brister, kan kedjedelar lossna och slungas i väg i så kallade kedjeskott med hastigheter upp till 500 m/s. Dessa kan utgöra livsfara om de tränger igenom skyddsrutor eller hyttväggar.

Redan 2002 konstruerades och tillverkades testbädden för kedjeskott för att på ett kontrollerat sätt generera och studera hur kedjeskott uppstår. Denna testbädd är internationellt unik och var grunden till att standarden ISO 11837 (Skydd mot kedjeskott) togs fram. Vid provningen har vi möjlighet att prova skyddsförmågan hos skyddsrutor mot kedjeskott (ISO 21876) och även sågaggregatens skyddsfunktion.

Provningen utförs opartiskt då vi inte är kopplade till något tillverkarintresse.

Provningsrapport kan med fördel användas som underlag i CE-märkningen.

Metod

Proven körs i testbädd enligt ISO 11837. Vid provningen används de av tillverkaren rekommenderade kombinationerna av sågkedjor och sågsvärd. Kedjehastigheter som är likvärdiga med normal drift genereras. Ett kedjebrott genereras i testbädden så att riktning och hastighet på eventuellt kedjeskott kan registreras. Här dokumenteras om kedjeskott förhindras av aggregatets skyddsfunktion (ISO 11837) alternativt om genomträngning av skyddsruta sker (ISO 21876). Även kundanpassad provning, utöver det som beskrivs i standarderna, kan utföras.

Leveranser

Rapporten omfattar uppgifter om varje prov med utförliga bilder och ett utlåtande om resultatet.


Beställning

Kontakta någon av personerna nedan för mer information eller beställning

Fakta

Tjänst

Provning av skyddsrutor mot kedjeskott och skydd mot uppkomst av kedje

Område

Provning, Risk och säkerhet

Leveransnivå

Oackrediterad

Standarder

ISO 11837:2011, ISO 21876:2020

Leveranstid

Leveranstiden beror på provets omfattning, men provningsresultat kan normalt sett avrapporteras inom tre veckor efter avslutat prov

Förberedelser

Överenskommelse om provningsstandarder och provningsmoment som ska inkluderas. I förberedelsearbetet behöver nödvändiga dokument och utrustning finnas till hands senast två veckor innan påbörjad provning.

Kundservice