Sågrigg

Provning av sågskyddskläder

Provning av sågskyddskläder för motorsågsarbete såsom skyddsbyxor, skyddsjackor, skyddshandskar, skyddsstövlar och skyddskängor mot europeiska och internationella provningsstandarder.

Syfte

Vid motorsågsarbete krävs personlig skyddsutrustning, PPE, för att minska risken för allvarliga olyckor. Dessa produkter måste uppfylla vissa krav för att ge den önskade skyddsnivån. Ett av de största provningsområdena i vårt provningslaboratorium i Umeå är provning av skyddskläder för motorsågsarbete där vi har kunder från hela världen. Provningen sker mot flertalet europeiska och internationella provnings- och kravstandarder.

Metod

Vi har den enda ackrediterade provningsriggen för sågskyddskläder i Sverige och detta är även en av ett fåtal provningsriggar i Europa. Provningsriggen för sågningsmotstånd uppfyller kraven i EN ISO 11393-1 och EN 381-1. Den kan även användas för utvärdering av sågskyddsmaterial och sågkedjor.

Vi utför ackrediterad provning mot kvalitetsstandarden ISO 17025 och utfärdar ackrediterade provningsrapporter mot flertalet internationella och europeiska provnings- och kravstandarder, såsom EN ISO 11393-serien, EN 381-serien och AS/NZS 4453. Provningarna utförs på personlig skyddsutrustning för motorsågsarbete såsom skyddsbyxor, skyddsjackor, skyddshandskar, skyddsstövlar och skyddskängor. Provningen kan föregås av förbehandling enligt EN ISO 6330. De provmoment som ingår består bland annat av sågningsmotstånd, ergonomiprov, sömdragning och krympmätning.

Leveranser

Ackrediterade provningsrapporter utfärdas och kan användas som underlag vid EU-typkontroll (certifiering) av produkten.


Kontakt

Hittar du inte det du söker eller är du nyfiken på hur vi kan hjälpa dig?

Beställning

Beställningen sker skriftligt, antingen via e-mail/post eller avtalsblankett.

Fakta

Tjänst

Provning av skyddskläder för motorsågsarbete

Område

Produktsäkerhet, Provning

Leveransnivå

Ackrediterad

Standarder

EN ISO 11393-1, EN ISO 11393-2, EN ISO 11393-3, EN ISO 11393-4, EN ISO 11393-6, EN 381-1, EN 381-2, EN 381-3, EN 381-4, EN 381-5, EN 381-7, EN 381-10, EN 381-11, AS/NZS 4453.3, EN ISO 17249.

Pris

Pris vid offertförfrågan

Leveranstid

Leveranstiden beror på provets omfattning, men provningsresultat kan normalt sett avrapporteras inom två veckor efter avslutat prov.

Förberedelser

Överenskommelse om antalet provningsobjekt och storlekar samt provningsstandarder och provningsmoment som ska ingå i provningen.

Kundservice