Provning av motorkedjesågar

Maskiner i Europa måste uppfylla de grundläggande hälso- och säkerhetskraven i EUs maskindirektiv, för en motorkedjesåg som omfattas av Maskindirektivets bilaga 4 gäller ytterligare krav. SMP är ackrediterade att utföra EG-typkontroller och provning inom detta område.

Syfte

SMP är ackrediterade av SWEDAC och har som anmält organ och provningslabb utfört provning av motorkedjesågar inom området i 25 år. Provning av motorkedjesågar har dock varit en aktiv dela av vår verksamhet sedan 1918. Vi deltar på EU-nivå i arbetet med att tolka och revidera harmoniserade standarder för bärbara motorkedjesågar för trä, och har därför omfattande kompetens inom området.

Metod

I samband med en EG-typkontroll provar och bedömer vi om maskinen, resultatet sammanställs i en provningsrapport. Vanligen skickar tillverkaren motorkedjesågen till SMP f provning enligt ett antal provningsmoment nödvändiga för att visa att sågen uppfyller alla krav. Kraven gäller för motorkedjesågar avsedda för skogsarbete eller trädbeskärning och oavsett drivkälla.

Leveranser

Provningsrapport


Anders Sandberg

Provningsledare

Kontakt

Hittar du inte det du söker eller är du nyfiken på hur vi kan hjälpa dig?

Fakta

Tjänst

Provning av motorkedjesågar

Område

Risk och säkerhet

Leveransnivå

Ackrediterad

Standarder

EN ISO 11681-1:2011, EN ISO 11681-2:2011,

EN ISO 11680-1:2011, EN ISO 11680-2:2011

Kundservice