Provning av handhållna maskiner

Maskiner i Europa måste uppfylla de grundläggande hälso- och säkerhetskraven i EUs maskindirektiv. Tillverkaren intygar överensstämmelse genom CE-märkning.

Syfte

Med lång erfarenhet i branschen har maskinsäkerhet på SMP bred kompetens av att tillhandahålla provningar för vad som sedan utgör underlag för CE-märkning av en mängd olika maskiner.

Metod

Maskinsäkerhet på SMP utför en mängd olika prov för de flesta maskintyperna enligt tex röjsågar och grästrimmrar enligt EN ISO 11806-1 och EN ISO 11806-2 vi utför dessutom prov på kapmaskiner enligt EN ISO 19432, lövblåsar enligt EN 15503 samt häcksaxar enligt ISO 10517

Leveranser

Provningsrapport


Anders Sandberg

Provningsledare

Fakta

Tjänst

Provning av handhållna maskiner

Område

Provning

Leveransnivå

Ackrediterad, Oackrediterad

Standarder

EN ISO 11806-1, EN ISO 11806-2, EN ISO 19432, EN 15503, ISO 10517

Kundservice