Miljökontroll

Vi hjälper till att följa upp miljökrav som ställs vid upphandling av entreprenader, bland annat inom byggnation, klottersanering, snöröjning och grönytor. Kontrollen görs med utgångspunkt från ställda krav i upphandlingen, till exempel Storstädernas och Trafikverkets gemensamma bestämmelser ”Gemensamma miljökrav vid entreprenadupphandling”.

Syfte

De flesta kommuner och andra upphandlare ställer krav på förutom själva entreprenaden även att hänsyn tas till miljön på olika sätt i arbetet.

Att miljökraven verkligen efterlevs kan många gånger vara svårt att kontrollera. Där kan SMP hjälpa till eftersom vi har vana av att utföra inspektioner i fält genom vår besiktningsverksamhet.

Metod

Tjänsten utförs i fält och kan vara planerad eller oannonserad.

En miljökontroll kan till exempel omfatta:

- Granskning av entreprenadens systematiska miljöarbete som miljöpolicy, miljöplan, rutiner för miljöarbete, avvikelsehantering etc.

- Identifiering, dokumentering och bedömning av maskiner och fordon på arbetsplatsen avseende utsläppskrav, drivmedelsanvändning, hydrauloljor och risk för spill.

- Kontroll av personalens och maskinförarnas miljökompetens och medvetenhet avseende uppdragets miljökrav.

- Provtagning och analys av hydraulvätska och drivmedel, som FAME, RME, HVO och andra förnyelsebara bränslen, i maskiner och fordon på arbetsplatsen.

- Eventuella övriga tillkommande krav, ställda av uppdragsgivaren.

Leveranser

Resultatet redovisas i protokoll och i provningsrapport.

 

Ulrik Norrå

Miljökontrollant

Kontakt

Hittar du inte det du söker eller är du nyfiken på hur vi kan hjälpa dig?

Beställning

Kunden kontaktar Maskinsäkerhet och beställer önskat uppdrag. Beställningen sker skriftligt, antingen via post eller e-post.

Fakta

Tjänst

Miljökontroll – Uppföljning av miljökrav ställda vid upphandling av entreprenader

Område

Kemisk och biologisk analys

Fältmätning

Tillgänglig

Standarder

ISO 14000

Pris

Pris vid offertförfrågan

Leveranstid

Leveranstiden beror på arbetets omfattning, men resultat kan normalt sett avrapporteras inom tre veckor efter avslutad fältinspektion.

Förberedelser

Överenskommelse om miljökontrollens omfattning, till exempel kontrollpunkter och platser som ska besökas.

Kundservice