SMP Logga

Eurotest Certifiering

EuroTest är ett varumärke för ett tredjepartscertifikat. Det betyder att en produkt med EuroTest-certifikat har granskats av en tredje part som bedömt att produkten tillverkats i överenstämmelse med grundläggande hälso- och säkerhetskrav som anges i aktuella direktiv och förordningar.

Syfte

Även om EU:s produktsäkerhetsdirektiv anger att tillverkaren har ansvaret för CE-märkningen, så finns alltid möjlighet att frivilligt anlita en expert, ett ackrediterat certifieringsorgan. Eftersom tillverkaren har ett omfattande produktansvar är det en extra trygghet att få ett oberoende utlåtande (inspektionsrapport) och ett intyg (certifikat) på att CE-märkningen är i överensstämmelse med direktiven och förordningarna.

Genom att ha EuroTest-certifikat har tillverkaren gjort vad som är möjligt för att försäkra sig om att kraven är uppfyllda. Ett EuroTest-certifikat ger styrka åt CE-märkningen. Certifikatet visar marknaden att en tredje part har granskat produkten och funnit att den uppfyller säkerhetskraven i aktuella direktiv, förordningar och standarder.

Genom att välja ett certifieringsorgan som även är anmält organ försäkrar man sig om att certifieringsorganet är kvalitetsgranskat. SMP är anmält organ för Maskindirektivet och för PPE-förordningen (avseende skyddskläder för arbete med motorsåg och varselkläder).

Metod

SMP inspekterar produkten och den tekniska tillverkningsdokumentationen mot kravdokumenten. Denna inspektion kan utföras antingen hos SMP eller hos kund.

Leveranser

SMP kan granska både produkten och den tekniska dokumentationen och, efter att tillverkaren genomfört eventuella ändringar, intyga (certifiera) att produkten uppfyller hälso- och säkerhetskraven i relevanta standarder, förordningar och direktiv. Efter den inledande granskningen erhåller kunden en inspektionsrapport som klargör statusen för produkt och teknisk dokumentation. Efter godkänd inspektionsrapport kan kunden erhålla ett EuroTest-certifikat.

Ett EuroTest-certifikat innebär även att kunden har ett märkningstillstånd med EuroTest-logotypen på produkten.

EuroTest-certifikat utfärdas av certifieringsorgan som är medlemmar i EuroTest-samarbetet. I Sverige är det SMP som utfärdar EuroTest-certifikat. Certifikatet blir ett välkänt och ett viktigt kvalitetsbevis över hela Europa.


Kontakt

Hittar du inte det du söker eller är du nyfiken på hur vi kan hjälpa dig?

Beställning

Kunden kontaktar SMP och beställer EuroTest-certifiering. Beställning sker skriftligen, antingen via mail/telefon eller ifylld avtalsblankett

Fakta

Tjänst

EuroTest-certifiering, frivillig typkontroll av maskiner

Certifiering

Övrig certifiering

Område

Certifiering

Standarder

Direktiv 2006/42/EG, EU Förordning 2016/425

Pris

Pris vid offertförfrågan

Leveranstid

Tid för genomförande av uppdrag enligt överenskommelse. Inspektionsrapport avrapporteras inom tre veckor efter avslutad inspektion.

Förberedelser

Ta fram produkt för inspektion och sammanställa teknisk tillverkningsdokumentation.