Säkerhetskontroll eller besiktning av lyftredskap och lyftanordningar

En lyftanordning är tillverkad för att lyfta och sänka last. Alla maskindrivna lyftanordningar som lyfter över 500 kg ska besiktas regelbundet, t.ex. av SMP. Lyftredskap är en komponent eller utrustning som inte är monterad på lyftanordningen utan finns mellan last och lyftredskap. Även icke besiktningspliktiga objekt kan vi kontrollera åt er!

Syfte

Krav på lyftanordningar och lyftredskap

Lyftanordningar och lyftredskap som används ska vara CE-märkta och uppfylla kraven i föreskrifterna om maskiner (AFS 2008:3) Maskindirektivet (2006/42/EG).

Arbetsmiljöverkets föreskrifter anger vilka krav som ska uppfyllas för lyftanordningar och lyftredskap, se bl.a. AFS 2006:6 Användning av lyftanordningar och lyftredskap Länk till annan webbplats., AFS 2006:5 Användning av truckar Länk till annan webbplats., AFS 2006:4 Användning av arbetsutrustning Länk till annan webbplats. och AFS 2020:1 Arbetsplatsens utformning Länk till annan webbplats..

Lyftanordningar

Med lyftanordning menas en anordning som är tillverkad för att lyfta och sänka en last. Alla maskindrivna lyftanordningar som lyfter över 500 kg skall besiktas regelbundet av ett ackrediterat besiktningsorgan, såsom SMP Svensk Maskinprovning.

Ex för att få lyfta last med en grävmaskin krävs att den besiktas som lyftanordning. Dessutom måste grävmaskiner och grävlastare som är tillverkade efter 1/1 1995 som används till lyft av mer än 1000 kg, vara utrustade med överlastvarning och slangbrottsventil på bomcylindern.

Metod

Säkerhetskontroll

Pallgafflar är ett exempel på lyftobjekt som vi säkerhetskontroller på. En sådan kontroll inkluderar efterlevnad av regelverken med bland att hjälp av visuell kontroll, men även magnetpulverprovning på utsatta delar ingår. Det finns även lyftobjekt som vi besiktigar i samband med besiktning av andra objekt, såsom krokar, linor och kedjor. Det finns många andra lyftobjekt som vi kan utföra säkerhetskontroll på, exempelvis lyftkättingar och betongblockslyftredskap.

Oavsett var din lyftanordning eller lyftredskap befinner sig kan en TIC- (Testing inspection and certification) eller besiktningsingenjör från vår rikstäckande organisation komma till den och utföra säkerhetskontrollen eller besiktningen på den plats och vid den tid ni kommit överens om. Innan hen lämnar platsen har du fått information om vad som ev. anmärkts på i ett protokoll och en dekal som visar när det är dags för nästa säkerhetskontroll.

Andra besiktningar

För att det ska bli smidigt och effektivt för dig kan vi utföra flera besiktningar på en gång, t.ex. kan en registrerad lastmaskin med kranarm bli kontrollbesiktigad (Transportstyrelsen), brandbesiktigad (Brandskyddsföreningen) och besiktigad enligt Arbetsmiljöverkets krav samtidigt som vi även utför en säkerhetskontroll på lastmaskinens pallgafflar.

I samband med att du pratar med din besiktningsingenjör passa på att fråga om besiktningsbehov eller besiktningskrav för annan utrustning eller maskiner som du har eller som finns på arbetsplatsen.

Leveranser

Besiktningsprotokoll och dekal

Besiktningsprotokollet som du får efter genomförd besiktning innehåller information om det objekt som besiktigats, vad som granskats samt anmärkningarna i de fall någon sådan finns. Passa gärna på att prata med din besiktningsingenjör efter besiktningen är gjord för att få veta lite mer om av vad som framkommit under besiktningen.

Protokollet är en viktig handling och ska förvaras så att det är tillgängligt på arbetsplatsen där maskinen befinner sig om eller när Arbetsmiljöverket kommer på tillsyn. Av den anledningen är det på protokollet du ska datera och signera när du åtgärdat dina anmärkningar.

Besiktningsintervall

För objekt som är besiktningspliktiga enligt AFS 2003:6 gäller att de har en ordinare besiktningsmånad. När det gäller objekt där vi utför en säkerhetskontroll och hänvisar till andra AFS:ar är det vanliga intervallet 1 år. Däremellan kan det dock krävas egenkontroller och annan dokumentation av ditt lyftobjekt.

Beställning

Ring vår Kundservice på 0771 100 600 eller skicka ett mejl till besiktning@ri.se. Beställ besiktning genom att kontakta din närmaste TIC- eller besiktningsingenjör:

Fakta

Tjänst

Säkerhetskontroll eller besiktning av lyftredskap och lyftanordningar; AFS 2008:3, 2006:6, 2006:5, 2006:4, 2020:1

Certifiering

Övrig certifiering

Område

Besiktning

Leveransnivå

Ackrediterad

Fältmätning

Tillgänglig

Kundservice