Besiktning av tryckkärl enligt AFS 2017:3

SMP är ackrediterat av SWEDAC att utföra kontroll och besiktning av trycksatta anordningar enligt de regler som föreskrivs i Arbetsmiljöverkets föreskrift AFS 2017:3

Syfte

En trycksatt anordning är föremål för besiktning i enlighet med arbetsmiljöverket föreskrifter och måste inspekteras av ett ackrediterat kontrollorgan. SMP kan hjälpa till med det som krävs för att besikta eran trycksatta anordning.

Det är ägaren till den trycksatta anordningen som ansvarar för att den är inspekterad och säker att använda.

Objekt som kan vara aktuella för besiktning av tredjepartsorgan SMP

Tryckkärl

Pannor

Autoklaver

Ångmantlad kokgryta

Vakumkärl

Rörledningar

Metod

Besiktningen utförs enligt upprättat besiktningsprogram.

Vi kan utföra:

-Första kontroll

- Återkommande kontroll

- Revisionskontroll

Leveranser

Besiktningen sker hos kunden. Efter besiktningen får du dekal och besiktningsprotokoll på plats

Dennis Häggqvist

Besiktningsingenjör
Teknikområdeansvarig - Kontroll av trycksatta anordningar enligt AFS2017:3

Uppsala

Beställning

Ring vår Kundservice på 0771 100 600 eller skicka ett mejl till besiktning@ri.se. Beställ besiktning genom att kontakta din närmaste TIC- eller besiktningsingenjör:

Fakta

Tjänst

Besiktning av tryckkärl enligt AFS 2017:3

Område

Arbetsmiljö, Kontroll

Leveransnivå

Ackrediterad

Standarder

AFS 2017:3

Leveranstid

Enligt överenskommelse

Förberedelser

Kontrollobjektet hålls tillgängligt på ett sådant sätt och i en sådan omfattning att Uppdraget kan genomföras

Bidrar till FN:s hållbarhetsmål

Kundservice