Besiktning av motordrivna portar

Vi på SMP som ackrediterat kontrollorgan kan hjälpa dig med besiktning av din port.

Syfte

En port med motor är föremål för besiktning i enlighet med Boverkets föreskrifter och måste inspekteras av ett ackrediterat kontrollorgan. SMP kan hjälpa till med det som krävs för att besikta eran port.

Det är portens ägare som ansvarar för att den är inspekterad och säker att använda.

Metod

Besiktningen utförs enligt upprättat besiktningsprogram.

Leveranser

Besiktningen sker hos kunden. Efter besiktningen får du ett besiktningsprotokoll.

Per-Olov Engström

Besiktningsingenjör

Stockholm (syd väst- nord väst)

Erik Petersson

Besiktningsingenjör

Göteborg (centralt)

Beställning

Ring vår Kundservice på 0771 100 600 eller skicka ett mejl till besiktning@ri.se. Beställ besiktning genom att kontakta din närmaste TIC- eller besiktningsingenjör:

Fakta

Tjänst

Besiktning av motordrivna portar

Område

Besiktning

Leveransnivå

Ackrediterad

Pris

Pris vid offertförfrågan

Förberedelser

All dokumentation skall finnas tillgänglig

Kundservice