Besiktning av mobila maskiner

SMP Svensk Maskinprovning är ackrediterade för besiktning av samtliga objekt som omfattas av föreskriften 2003:6 från Arbetsmiljöverket. Här hittar du mer information om lastbilskranar, teleskoptruckar, lastmaskiner med kranarm och alla typer av grävmaskiner såsom minigrävmaskiner, bandgrävmaskiner och hjulgrävmaskiner samt grävlastare mm.

Syfte

Krav och syfte med besiktning

Syftet med besiktning är att skapa säkra maskiner, arbetsplatser och god ekonomi. Kravet på att besiktiga maskiner kommer från Arbetsmiljöverket.

Mobila maskiner

Det finns många olika ord för grävmaskiner, fordonskranar, lastmaskiner, truck och teleskoptruck, t.ex. hjullastare, traktor, lastare, fordonskran, lastbilskran, grävare, grävskopa, minigrävare, traktorgrävare, bandare, hjulare, teleskopare m fl

Metod

Återkommande besiktning

Oavsett var din maskin befinner sig kan en TIC- (Testing inspection and certification) eller besiktningsingenjör från vår rikstäckande organisation komma till den och utföra besiktningen på den plats och vid den tid ni kommit överens om. Innan hen lämnar platsen har du fått information om vad som ev. anmärkts på i ett protokoll och en dekal som visar när det är dags för nästa besiktning.

I samband med att du pratar med din besiktningsingenjör passa på att fråga om besiktningsbehov eller besiktningskrav för annan utrustning eller maskiner som du har eller som finns på arbetsplatsen.

Andra besiktningar

För att det ska bli smidigt och effektivt för dig kan vi utföra flera besiktningar på din maskin på en gång, t.ex. kan en registrerad lastmaskin med kranarm bli kontrollbesiktigad (Transportstyrelsen), brandbesiktigad (Brandskyddsföreningen) och besiktigad enligt Arbetsmiljöverkets krav vid ett och samma tillfälle.

Vi utför även t.ex. besiktning eller säkerhetskontroller på bl.a. lyftredskap och ej besiktningspliktiga maskiner och redskap såsom pallgafflar.

Revisionsbesiktning, montagebesiktning och första besiktning

I AFS 2003:6 kan man lästa "En anordning som finns upptagen i bilaga 1 och som har genomgått reparation, ändring, om- eller tillbyggnad, eller som befaras ha skadats, på ett sätt som har väsentlig betydelse för säkerheten, skall genomgå revisionsbesiktning enligt 22 § innan den åter tas i drift".

Vi utför montagebesiktning om så krävs enligt Arbetsmiljöverkets regler, t.ex. finns det sådana krav för fordonskranar/lastbilskranar.

En s.k. första besiktning är en besiktning som utförs vid första tillfället som t.ex. en frihängade korg besiktigas med en kran.

Revisionsbesiktning, montagebesiktning och första besiktning är tjänster som vi tillhandahåller, så kontakta din besiktningsingenjör för mer information.

Leveranser

Besiktningsprotokoll och dekal

Besiktningsprotokollet som du får efter genomförd besiktning innehåller information om det objekt som besiktigats, vad som granskats samt anmärkningarna i de fall någon sådan finns. Passa gärna på att prata med din besiktningsingenjör efter besiktningen är gjord för att få veta lite mer om av vad som framkommit under besiktningen.

Protokollet är en viktig handling och ska förvaras så att det är tillgängligt på arbetsplatsen där maskinen befinner sig om eller när Arbetsmiljöverket kommer på tillsyn. Av den anledningen är det på protokollet du ska datera och signera när du åtgärdat dina anmärkningar.

Besiktningsintervall

För objekt som är besiktningspliktiga enligt AFS 2003:6 gäller att de har en ordinare besiktningsmånad. Det är den månad objektet för första gången togs i bruk och/eller installerades. Objektet ska genomgå återkommande besiktning tidigast 2 månader före och senast 2 månader efter ordinarie besiktningsmånad, dvs någon gång under en 5-månadersperiod.

Hur ofta objektet ska besiktigas bestäms av besiktningsintervallet som anges i AFS 2003:6 bilaga 1, men här finns de vanligaste:
- Grävmaskiner med tjänstevikt över 1500 kg är det 3 år till första gången, ytterligare 2 år till andra gången och därefter är intervallet 1 år
- Fordonskranar över 12 tonmeter har krav på årlig besiktning
- Lastmaskiner och motviktstruckar med kranarm ska besiktigas årligen
- Teleskoptruckar med kranarm och/eller personkorg ska besiktigas årligen
- Motviktstruck med personkorg har krav på en första besiktning

Beställning

Ring vår Kundsupport på 0771-100600 eller skicka ett mejl till besiktning@ri.se. Beställ besiktning genom att kontakta din närmaste TIC- eller besiktningsingenjör:

Fakta

Tjänst

Besiktning av mobila maskiner - gräv- och lastmaskiner, lastbilskranar, teleskoptruckar - enligt föreskrift AFS 2003:6

Certifiering

Övrig certifiering

Område

Besiktning

Leveransnivå

Ackrediterad

Fältmätning

Tillgänglig

Standarder

AFS 2003:6

Kundservice