Besiktning av lyftobjekt

SMP Svensk Maskinprovning är ackrediterade för besiktning av samtliga objekt som omfattas av föreskriften 2003:6 från Arbetsmiljöverket. Här hittar du mer information om liftar eller mobilplattformar som pelarlift, saxlift, bomlift, släpvagnslift, men även andra lyftobjekt som kranar, bakgavellyft, lastbrygga, billyft, bygghiss och mobilkranar

Syfte

Krav och syfte med besiktning

Syftet med besiktning är att skapa säkra personlyft, arbetsplatser och god ekonomi. Kravet att besiktiga lyftobjekt kommer från Arbetsmiljöverket.

Lyftobjekt

Det finns många olika sorters lyftobjekt och dessutom finns det många synonymer. Nedan de lyftobjekt som syftas på i Arbetsmiljöverkets föreskrift 2003:6

 • Lyftanordningar med styrt lastbärande organ i form av lastplan, monterade på fordon för lastning och lossning av fordonet, s.k. bakgavellyft
 • Maskindrivna anordningar vid lastkaj för att utjämna nivåskillnader mellan lastfordon och lastkaj, s.k. lastbrygga
 • Hissar som är avsedda för yrkesmässig användning av särskilt instruerad personal, s.k. bygghiss
 • Lingångar och punktlyftar (maskin- eller handdrivna) inom scenområde, salong mm. på t.ex. teatrar
 • Kranar; stripperkran, tångkran och staplingskran
 • Fordonslyftar; t.ex. billyft med en eller flera pelare
 • Mobilkranar
 • Kranar; t.ex.:
  • armkran på spår och pelararmkran
  • derrikkran
  • mastkran
  • tornkran och semimobil tornkran
  • svängkran och pelaresvängkran
  • portalkran
  • telfer
  • traverser eller traverskranar av olika typer och med olika lyftkapacitet
 • Maskindrivna lyftanordningar avsedda för lyft av arbetstagare; kan också kallas:
  • mobil arbetsplattform
  • pelarlift
  • saxlift
  • bomlift
  • släplift eller släpvagnslift
  • hängställning
  • klätterplattform
  • höj- och sänkbar hytt (på t.ex. en materialhanterare)

Metod

Återkommande besiktning

Oavsett var ditt lyftobjekt befinner sig kan en TIC- (Testing inspection and certification) eller besiktningsingenjör från vår rikstäckande organisation komma till den och utföra besiktningen på den plats och vid den tid ni kommit överens om. Innan hen lämnar platsen har du fått information om vad som ev. anmärkts på i ett protokoll och en dekal som visar när det är dags för nästa besiktning.

I samband med att du pratar med din besiktningsingenjör passa på att fråga om besiktningsbehov eller besiktningskrav för annan utrustning eller maskiner som du har eller som finns på arbetsplatsen.

Andra besiktningar

För att det ska bli smidigt och effektivt för dig kan vi utföra flera besiktningar på din arbetsplats vid samma tillfälle, t.ex. kan en registrerad lastmaskin med kranarm bli kontrollbesiktigad (Transportstyrelsen), brandbesiktigad (Brandskyddsföreningen) och besiktigad enligt Arbetsmiljöverkets krav och direkt därefter kan samma besiktningsingenjör även besiktiga t.ex. din saxlift med utskjutbar plattform.

Vi utför även t.ex. besiktning eller säkerhetskontroller på bl.a. lyftredskap och ej besiktningspliktiga maskiner och redskap såsom pallgafflar.

Revisionsbesiktning, montagebesiktning och första besiktning

I AFS 2003:6 kan man lästa "En anordning som finns upptagen i bilaga 1 och som har genomgått reparation, ändring, om- eller tillbyggnad, eller som befaras ha skadats, på ett sätt som har väsentlig betydelse för säkerheten, skall genomgå revisionsbesiktning enligt 22 § innan den åter tas i drift".

Vi utför montagebesiktning om så krävs enligt Arbetsmiljöverkets regler och det finns sådana krav för många av lyftobjekten, t.ex. hissar, billyftar, och kranar.

En s.k. första besiktning är en besiktning som utförs vid första tillfället som t.ex. en frihängade korg besiktigas med en kran.

Revisionsbesiktning, montagebesiktning och första besiktning är tjänster som vi tillhandahåller, så kontakta din besiktningsingenjör för mer information.

Leveranser

Besiktningsprotokoll och dekal

Besiktningsprotokollet som du får efter genomförd besiktning innehåller information om det objekt som besiktigats, vad som granskats samt anmärkningarna i de fall någon sådan finns. Passa gärna på att prata med din besiktningsingenjör efter besiktningen är gjord för att få veta lite mer om av vad som framkommit under besiktningen.

Protokollet är en viktig handling och ska förvaras så att det är tillgängligt på arbetsplatsen där maskinen befinner sig om eller när Arbetsmiljöverket kommer på tillsyn. Av den anledningen är det på protokollet du ska datera och signera när du åtgärdat dina anmärkningar.

Besiktningsintervall

För objekt som är besiktningspliktiga enligt AFS 2003:6 gäller att de har en ordinare besiktningsmånad. Det är den månad objektet för första gången togs i bruk och/eller installerades. Objektet ska genomgå återkommande besiktning tidigast 2 månader före och senast 2 månader efter ordinarie besiktningsmånad, dvs någon gång under en 5-månadersperiod.

Hur ofta objektet ska besiktigas bestäms av besiktningsintervallet som anges i AFS 2003:6 bilaga 1 och för lyftobjekt är grundregeln att besiktning ska ske årligen. Det finns några få undantag, t.ex. bakgavellyft och lastbrygga som har ett besiktningsintervall på 2 år.

Kontakt

Hittar du inte det du söker eller är du nyfiken på hur vi kan hjälpa dig?

Beställning

Ring vår Kundservice på 0771 100 600 eller skicka ett mejl till besiktning@ri.se. Beställ besiktning genom att kontakta din närmaste TIC- eller besiktningsingenjör:

Fakta

Tjänst

Besiktning av lyftobjekt enl. AFS 2003:6, t.ex. liftar, bakgavellyft, bygghiss, mobilplattform, billyft, lastbryggor mm.

Certifiering

Övrig certifiering

Område

Besiktning

Leveransnivå

Ackrediterad

Fältmätning

Tillgänglig

Kundservice