En såg

EU-typkontroll av skyddskläder för motorsågsarbete

Som anmält organ är vi ackrediterade mot kvalitetsstandarden ISO 17065 och utfärdar EU-typkontrollintyg mot EU-förordning 2016/425 (PPE), modul B och C2. Vår notifiering omfattar skyddskläder för motorsågsarbete såsom skyddsbyxor/benskydd, skyddsjackor, skyddshandskar, skyddsstövlar och skyddskängor.

Syfte

Vi har lång och djup erfarenhet från säkerhetsarbete med motorsågar och skyddskläder, och är anmält organ för båda sedan 25 år. Sedan något år ingår PPE-förordningen i vår ackreditering och vi har både nationella och internationella kunder.

Vid motorsågsarbete krävs personlig skyddsutrustning för att minska risken för allvarliga olyckor. Detsamma gäller för skyddskläder med god synbarhet. Dessa skyddsutrustningar måste uppfylla vissa krav för att ge den önskade skyddsnivån.

Vår ackreditering omfattar även skyddskläder med god synbarhet (varselkläder) samt hand- och armskydd mot mekaniska risker.

Vi utför även uppföljande produktionskontroll (modul C2) av sågskyddskläder av Kategori III.

Endast EU-typgodkänd skyddsutrustning av denna typ får marknadsföras och säljas på den europeiska marknaden.

Metod

EU-typkontrollen (modul B) innebär granskning av tillverkarens tekniska konstruktionsunderlag (exempelvis materialdata, bruksanvisning, märkning, provningsrapporter, riskanalyser, etc.) mot kraven i bland annat EN ISO 20471, EN ISO 13688, EN 420 och EN 388 och resulterar i en typkontrollrapport.

Den årliga produktionskontrollen av sågskyddskläder (Kategori III), enligt förordningens modul C2, utförs av oss med slumpvis intervall.

EU-typkontroll (certifiering) av personlig skyddsutrustning för motorsågsarbete och god synbarhet sker i Umeå.

Leveranser

En godkänd typkontrollrapport och godkänt tekniskt konstruktionsunderlag innebär att ett EU-typkontrollintyg kan utfärdas. Utfärdat EU-typkontrollintyg är normalt sett giltigt i fem år.

Den årliga produktionskontrollen av sågskyddskläder (Kategori III), enligt förordningens modul C2 resulterar i en produktkontrollrapport.

Beställning

Kontakta någon av personerna nedan för mer information eller beställning

Fakta

Tjänst

EU-typkontroll av skyddskläder för motorsågsarbete.

Certifiering

CE-märkning / Anmält organ

Område

Certifiering

Standarder

EN 20471, EN 13688, EN 388, EN 420, EN ISO 11393-2, EN ISO 11393-3, EN ISO 11393-4, EN ISO 11393-6, EN 381-5, EN 381-7, EN 381-11, EN ISO 17249

Pris

Pris offereras på begäran för EU typkontroll, EU typkontrollintyg samt årlig produktkontroll.

Leveranstid

EU Typkontrollen avrapporteras normalt sett inom fyra veckor från det att komplett tekniskt konstruktionsunderlag har inkommit.

Förberedelser

Kunden behöver förbereda och skicka in det tekniska konstruktionsunderlaget (materialdata, bruksanvisning, märkning, provningsrapporter, riskanalyser, etc) tillsammans med ett exemplar av den personliga skyddsutrustningen samt beställning av EU typkontrollen.

Kundservice