SMP Logga

EG-typkontroll av fordonslyftar

Krav på EG-typkontroll i samband med CE-märkningen gäller när tillverkaren av en billyft, definierad enligt maskindirektivets bilaga 4, valt att inte fullt ut följa harmoniserad standard. SMP är ackrediterade att utföra EG-typkontroller inom detta område.

Syfte

SMP är ackrediterade av SWEDAC och har som anmält organ utfört EG-typkontroller inom området i 25 år. Vi deltar på EU-nivå i arbetet med att tolka och revidera harmoniserade standarder för fordonslyftar, och har därför omfattande kompetens inom området.

Krav på EG-typkontroll gäller de maskiner där tillverkaren valt andra tekniska och säkerhetsmässiga lösningar än vad som framgår av den harmoniserade standarden, som av princip är rådgivande, eller när harmoniserad standard saknas. Det kan också vara besvärligt att tolka, dels vad standarden krav står för, och dels när kraven kan anses vara uppfyllda. Med oss som bollplank så minimerar ni risken att stöta på problem, beträffande CE-märkningen av era produkter, i Sverige, eller övriga Europa.

Metod

Vid en EG-typkontroll bedömer vi om maskinen, och den dokumentation som beskriver maskinen, uppfyller kraven för CE-märkning. Maskindirektivet reglerar villkoren för EG-typkontroll under artikel 2, punkt 3 och 4. Vi besöker er på valfri plats och utför en inspektion av maskinen för att sedan upprätta en typkontrollrapport där vi anger vilka eventuella brister vi hittat på maskinen och i dokumentationen.

Leveranser

När samtliga brister är åtgärdade, erhåller ni en slutrapport och ett intyg om EG-typkontroll, som anger att maskinen är typgodkänd. Ni kan sedan CE-märka och utfärda en EG-försäkran om maskinens överensstämmelse.


Stefan Frisk

Senior certifierare

Kontakt

Hittar du inte det du söker eller är du nyfiken på hur vi kan hjälpa dig?

Beställning

Kontakta personen nedan för mer information eller beställning.

Fakta

Tjänst

EG-typkontroll av fordonslyftar. Anordningar för att lyfta personbilar och andra fordon.

Certifiering

CE-märkning / Anmält organ

Område

Certifiering

Standarder

Direktiv 2006/42/EG, EN ISO 12100:2010

Pris

Pris vid offertförfrågan

Leveranstid

Tidpunkt för typkontroll enligt överenskommelse. Typkontrollrapport skickas inom tre veckor efter avslutad typkontroll.

Förberedelser

För att vi skall kunna utföra en EG typkontroll krävs att maskinen är komplett och körbar, samt dokumentation enligt direktivets bilaga 7 finns tillgänglig.