SMP Logga

Likformiga instruktioner för motorkedjesågar

De arbetsinstruktioner som ingår i motorkedjesågars bruksanvisningar har ofta brister, särskilt för momenten trädfällning, kvistning och kapning. Troligen kan olyckorna minska med bättre arbetsteknik och om rekommenderad personlig skyddsutrustning används. Förbättringsförslag har sammanställts inför kommande revideringar av säkerhetsstandarder.

Skogsbruket är fortfarande olycksdrabbat, och de som arbetar med motorkedjesåg är särskilt drabbade. I många av dessa olyckor är operatören oerfaren och i flertalet fall omedveten om riskerna.

Utifrån denna utmaning genomfördes projektet "Ökad säkerhet vid arbete med motorkedjesåg genom likformiga instruktioner på uppdrag av Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien (H112-0037-SLO).

Säkerhetsstandarden EN ISO 11681-1 reglerar utformningen av såg, bruksanvisning och behovet av personlig skyddsutrustning.

Stefan Frisk

Senior certifierare

Sammanfattning

PROJEKTNAMN

Instruktioner för motorkedjesågar

STATUS

Avslutat

SMP ROLL I PROJEKTET

Projektledning och genomförare

PROJEKTSTART

2013-07-01

VARAKTIGHET

December 2013