SMP Logga

Peter Holmgren

Senior certifierare

Om Peter

Enheten Maskinsäkerhet är anmält organ för maskindirektivet, PPE förordningen och bullerdirektivet samt teknisk tjänst för småmotorer enligt Emissionsförordningen.
Vi utför ackrediterade provningar i egenskap av ackrediterat provningslaboratorium enligt ISO 17025:2017.

Kontaktuppgifter

TEL

+46 10 459 69 41

E-POST

peter.holmgren@ri.se

ORT

Uppsala

ENHET

Maskinsäkerhet