Anders Sandberg

Provningsledare

Om Anders

Jag har en lång erfarenhet av bullermätning, prestandaprov och säkerhetsrelaterade provningar på en mängd olika maskintyper, några exempel på maskiner är motorsågar, röjsågar/grästrimmrar, kapmaskiner, skogsmaskiner och entreprenadmaskiner (grävlastare, hjullastare och industritruckar mm).

Dessutom är jag verksam inom anmält organ funktionen på RISE SMP för Bullerdirektivet (2000/14/EC).

Vi utför ackrediterade provningar i egenskap av ackrediterat provningslaboratorium enligt SS-EN ISO/IEC 17025:2018.

TEL

+46 10 459 64 75

E-POST

anders.sandberg@ri.se

ORT

Umeå

ENHET

Maskinsäkerhet

Kundservice