Klagomålshantering

Synpunkter från våra kunder och uppdragsgivare är en viktig del i vårt arbete med att ständigt förbättra våra processer och rutiner. Vi har en väl definierad process samt ett ärendesystem på plats för att hantera dina synpunkter och klagomål.

Process för utredning av ditt ärende

  1. Vi tar emot synpunkt(er)
  2. Ärende registreras
  3. Du får en bekräftelse
  4. Orsaksanalys genomförs
  5. Beslut tas om åtgärd
  6. Vi återkopplar till dig
  7. Vi följer upp effekterna av åtgärderna

Har du klagomål på något vi gjort eller levererat kan du meddela oss via den kontaktperson som du redan har hos oss. Om du av någon anledning inte kan/vill skicka klagomålet direkt till din kontaktperson kan du kontakta kundservice.

Kundservice

Senast publicerad:

Det som skickas in till oss i detta formulär blir allmän handling: * (obligatorisk)
Det som skickas in till oss i detta formulär blir allmän handling: