SMP Logga

SMP Svensk Maskin­provning

Behöver du hjälp med med besiktning, provning, certifiering eller maskin- och miljösäkerhet? SMP verksamhet inom SMP Svensk Maskinprovning är ackrediterad för besiktning, certifiering och provning samt Anmält organ inom flera områden.

Vi utför miljökontroller, CE-märkning av maskiner och produktionslinjer, produktcertifiering i egna provningslaboratorier samt besiktigar alla typer av entreprenadmaskiner, lyftanordningar, portar, hissar och rulltrappor.

Vårt oberoende och opartiskhet utgör garant för att våra tjänster lever upp till högt ställda krav på självständighet och integritet och är därmed fria från all yttre otillbörlig påverkan.

Contact inspection